Nghiên cứu về da không đều màu, 2011

Trung tâm thử nghiệm

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, Mỹ.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả của Bi-Oil trong việc cải thiện tình trạng da không đều màu và tăng sắc tố da khi sử dụng bởi phụ nữ có làn da bị hư tổn do ánh nắng (lão hóa) ở mức độ nhẹ đến trung bình, ở mặt và cổ.

Mẫu thử

Đối tượng: 67 nữ (từ nhiều dân tộc khác nhau) có da mặt và cổ được kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy hư tổn do ánh nắng ở mức độ từ nhẹ đến trung bình. Nhóm dùng Bi-Oil gồm 35 đối tượng và nhóm không dùng gồm 32 đối tượng. Độ tuổi người tham gia: 30-70 tuổi.

Phương pháp thử nghiệm

Ngẫu nhiên, có đối chứng, và người đánh giá hoàn toàn không biết thông tin về đối tượng. Các đối tượng trải qua một đợt đánh giá sơ bộ ban đầu và một đợt không dùng sản phẩm nào trong 1 tuần. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong 12 tuần. Việc bôi mẫu được thực hiện đều đặn dưới sự giám sát chặt chẽ trong lần kiểm tra căn bản đầu tiên. Đánh giá lâm sàng được thực hiện ở thời điểm bắt đầu, 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần, và 12 tuần. Đối tượng được đánh giá lâm sàng riêng trên da mặt và da cổ về tình trạng da không đều màu và tăng sắc tố da.

Kết quả

Bi-Oil có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng da không đều màu và tăng sắc tố da ở da bị tổn thương do ánh nắng (lão hóa). Kết quả thống kê cho thấy hiệu quả rõ rệt sau 4 tuần đối với các thông số trên da mặt và cổ. Sau 12 tuần kết quả thống kê đối với người dùng Bi-Oil cho thấy 86% đối tượng có cải thiện đáng kể ở vùng da không đều màu trên mặt, 71% đối tượng có cải thiện tình trạng tăng sắc tố da trên mặt, 69% đối tượng cải thiện tình trạng da không đều màu trên cổ và 60% đối tượng cải thiện tình trạng tăng sắc tố da trên cổ.