Nghiên cứu về vết rạn da, 2010

Trung tâm thử nghiệm

Viện nghiên cứu da liễu ứng dụng proDERM, Hamburg, Đức.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả của Bi-Oil trong việc cải thiện tình trạng bên ngoài của vết rạn da.

Mẫu thử

Đối tượng: 38 nữ từ các dân tộc khác nhau. Độ tuổi người tham gia: 18-65 tuổi. Nguyên nhân gây rạn da: nhiều nguyên nhân (sau khi sinh, tăng cân hay do tăng trưởng nhanh ở thanh thiếu niên). Vị trí vết rạn da: bụng, đùi và hông.

Phương pháp thử nghiệm

Phương pháp mã hóa đôi sản phẩm, ngẫu nhiên, và có đối chứng với nhóm dùng giả dược. Các đối tượng có vết rạn da gần giống nhau hoặc vết rạn da đủ lớn để có thể áp dụng cho mẫu nửa vết rạn và so sánh trên cùng đối tượng. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong vòng 8 tuần, không cần mát-xa thêm trên vị trí dùng thử. Việc bôi mẫu được thực hiện đều đặn dưới sự giám sát chặt chẽ. Đánh giá được thực hiện tại thời điểm bắt đầu, sau 2 tuần, 4 tuần và 8 tuần. Các thông số sẹo được đánh giá theo như qui định trong thang điểm đánh giá sẹo của bệnh nhân và người đánh giá (POSAS).

Kết quả

Bi-Oil có hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng bên ngoài vết rạn. Kết quả thống kê cho thấy hiệu quả rõ rệt chỉ sau 2 tuần (ngày thứ 15), trên 95% đối tượng. Sau 8 tuần (ngày thứ 57), 100% đối tượng cho thấy vết rạn đã được cải thiện, hơn gấp 2 lần so với thời điểm 2 tuần. Trong suốt quá trình nghiên cứu, thang điểm đánh giá sẹo (POSAS) liên tục cho thấy được cải thiện.