Nghiên cứu về vết rạn da, 2005

Trung tâm thử nghiệm

Phòng thí nghiệm quang-sinh của trường đại học Y Nam Phi.

Mục tiêu

Đánh giá hiệu quả của Bi-Oil trong việc cải thiện tình trạng bên ngoài đối với vết rạn da.

Mẫu thử

Đối tượng: 20 nữ. Độ tuổi người tham gia: 18-55 tuổi. Vị trí vết rạn da: vùng bụng.

Phương pháp thử nghiệm

Phương pháp mã hóa đơn đối với người đánh giá, ngẫu nhiên và có đối chứng. Nghiên cứu theo cặp giúp dễ dàng so sánh trên cùng đối tượng. Đối tượng có vết rạn da ở 2 bên bụng để có thể đánh giá một nửa phần bụng. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong vòng 12 tuần trên vùng da thử nghiệm. Việc bôi mẫu được thực hiện đều đặn dưới sự giám sát chặt chẽ. Đánh giá được thực hiện tại thời điểm bắt đầu, sau 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần.

Kết quả

Bi-Oil giúp cải thiện tình trạng rạn da qua kết quả đánh giá chủ quan và khách quan. 50% đối tượng nhận thấy vết rạn da mờ đi sau 8 tuần.