Thử nghiệm trên da nhạy cảm, 2006

Trung tâm thử nghiệm

Future Cosmetics, Pretoria, Nam Phi.

Mục tiêu

Thử nghiệm xem Bi-Oil có gây kích ứng da trên những đối tượng có da nhạy cảm không.

Mẫu thử

Đối tượng: 21 người tham gia. Độ tuổi người tham gia: 18-65 tuổi. Tiêu chuẩn chọn lọc: các đối tượng có da nhạy cảm được chọn và được thoa chất đối chứng dương tính (axit lactic) để xác minh tình trạng nhạy cảm của da.

Phương pháp thử nghiệm

Ngẫu nhiên và có đối chứng. 3 vùng da được đánh giá: vùng da được thoa nước khử ion (mẫu đối chứng âm tính), vùng da được thoa Bi-Oil, và vùng da được thoa dung dịch Sodium Lauryl Sulfate 1% (mẫu đối chứng dương tính - chất gây kích ứng da) -. Mẫu thử được thoa lên da qua một lớp dán ở vùng bên trong cẳng tay và được gỡ ra sau 24h. Đánh giá da và ghi lại các phản ứng tại thời điểm 24h, 48h, 72h và 96h sau khi thoa mẫu. Các chuyên gia da liễu sẽ có mặt trong quá trình đánh giá. Các phản ứng ở da được cho điểm từ 0-4 (0: không có phản ứng gì và 4: đỏ rát)

Kết quả

Bi-Oil được phát hiện không gây kích ứng da trên các đối tượng có da nhạy cảm. Không có đối tượng nào phản ứng với Bi-Oil. Bi-Oil có mức độ phản ứng trung bình là 0,03 trong suốt 96 tiếng. Bi-Oil có tác dụng tốt hơn nước khử ion (đối chứng âm tính).