Thử nghiệm trên người có sẹo, 2002

Trung tâm thử nghiệm

Ayton-Moon, Somerset, United Kingdom.

Mục tiêu

Đánh giá khả năng cải thiện tình trạng bên ngoài của sẹo của Bi-Oil trong cuộc thử nghiệm trên 82 người dùng.

Mẫu thử

Đối tượng: 82 người tham gia gồm cả người lớn và trẻ em. Tuổi sẹo: mới hình thành cho đến hơn 10 năm. Loại sẹo: lồi, phẳng và sẹo lõm, từ các vết bỏng nhẹ, trầy da, cho đến sẹo phẫu thuật. Vị trí sẹo: nhiều nơi.

Phương pháp thử nghiệm

Sản phẩm được dùng 3 lần mỗi ngày trong vòng 4 tuần. Các đối tượng được hướng dẫn mát-xa sản phẩm trên sẹo theo vòng tròn đến khi sản phẩm thấm hoàn toàn vào da. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành tại thời điểm bắt đầu, tuần thứ 2 và thứ 4. Người dùng đánh giá mức độ cải thiện theo thang điểm từ 1-9 (1: ‘không cải thiện’ và 9: ‘cải thiện nhiều’).

Kết quả

82% người tham gia được công bố là có cải thiện tình trạng bên ngoài của sẹo sau 4 tuần.