Thử nghiệm về tính gây mụn, 2006

Trung tâm thử nghiệm

Future Cosmetics, Pretoria, Nam Phi.

Mục tiêu

Thử nghiệm xem Bi-Oil có thể gây mụn trứng cá và mụn cám (mụn nhọt) hay không.

Mẫu thử

Đối tượng: 21 người tham gia, gồm 17 nữ và 4 nam từ các dân tộc khác nhau, 50% dễ bị mụn.

Phương pháp thử nghiệm

Ngẫu nhiên và có đối chứng. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong vòng 28 ngày. 3 vùng da được đánh giá: vùng da không được thoa mẫu (đối chứng âm), vùng da được thoa mẫu Bi-Oil, và vùng da được thoa mẫu acetylated lanolin alcohol (đối chứng dương tính - một sản phẩm gây mụn trứng cá đã biết). Mẫu được thoa lên vùng da lưng phía trên (bả vai).

Kết quả

Bi-Oil được đánh giá là không gây mụn trứng cá và không gây mụn nhọt. Vùng da được thoa Bi-Oil không khác biệt lớn so với vùng da không được thoa mẫu. Vùng da thoa mẫu đối chứng dương tính gây mụn.