Nghiên cứu về sẹo mụn, 2012

Trung tâm thử nghiệm

Phòng da liễu, Bệnh Viện hàng đầu Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Mục tiêu

Nghiên cứu thăm dò đánh giá hiệu quả của Bi-Oil trong việc cải thiện tình trạng bên ngoài của sẹo mụn trên mặt trên các đối tượng người Trung Quốc.

Mẫu thử

Đối tượng: 44 đối tượng người Trung Quốc với các vết sẹo mụn mới hình thành trên mặt (dưới 1 năm). Nhóm dùng Bi-Oil gồm 32 đối tượng và nhóm không sử dụng gồm 12 người còn lại. Độ tuổi người tham gia: 14-30 tuổi.

Phương pháp thử nghiệm

Ngẫu nhiên, có đối chứng, và người đánh giá không biết thông tin về đối tượng. Các đối tượng tham gia đợt đánh giá sơ bộ ban đầu và một đợt không dùng sản phẩm nào trong 1 tuần. Sản phẩm được dùng 2 lần mỗi ngày trong 10 tuần. Việc bôi mẫu được thực hiện đều đặn dưới sự giám sát chặt chẽ. Đánh giá được thực hiện ở thời điểm bắt đầu, 4 tuần, 8 tuần, và 10 tuần bao gồm các hoạt động sau: Người đánh giá cho điểm theo thang điểm sẹo toàn cầu (GSS), màu sắc/mức độ đỏ của sẹo được đo bằng máy so màu, lượng bã nhờn được đo bằng máy đo nhờn và các chuyên gia da liễu đánh giá số lượng mụn cám và các khối sưng tấy. Các đối tượng cũng tự đánh giá trên bảng câu hỏi sau mỗi lần được kiểm tra.

Kết quả

Kết quả tốt nhất khi đánh giá lâm sàng là khả năng giảm tấy đỏ trên sẹo phẳng của Bi-Oil, nhìn chung da sẽ sáng lên. Kết quả tự đánh giá cho thấy hơn 84% đối tượng nhận thấy sự cải thiện tổng quát đối với sẹo mụn và hơn 90% nhận thấy màu sẹo mờ đi. Số lượng mụn và lượng bã nhờn đo được cho thấy Bi-Oil không làm nhiều mụn hơn hay tăng tiết bã nhờn.