Sản xuất

Bi-Oil được sản xuất theo tiêu chuẩn cGMP (tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất hiện hành) được đề ra bởi Tổ chức Y tế thế giới. Tất cả các thành phần đều được kiểm nghiệm về độ pha tạp và vi sinh trước khi được sản xuất và mẫu của mỗi lô sản xuất đều được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm, sau đó được lưu trữ và theo dõi trong vòng 5 năm.

Tất cả bao bì đóng gói của Bi-Oil đều tái chế được và tất cả nguyên liệu giấy đều được chứng nhận theo nguyên tắc quản lý rừng bền vững.

Trong quá trình sản xuất Bi-Oil, không có khí thải, chất thải hay nước thải độc hại đối với môi trường.