Leke izleri çalışması, 2011

Deney merkezi

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, Amerika Birleşik Devletleri

Amaç

Hafiften orta seviyeye kadar fotoyaşlanma görülen kadın denekler tarafından yüz ve boyun bölgesine uygulandığında Bi-Oil’in dengesiz cilt tonu ve lekeli pigmentasyon görünümünü iyileştirmedeki etkisini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: Boyun ve yüzde klinik olarak tespit edilmiş hafiften orta dereceye kadar fotoyaşlanma lekelerine sahip 67 kadın katılımcı (çeşitli etnik kökenlerden). Bi-Oil uygulanan birimde 35 denek varken, Bi-Oil uygulanmayan bölümde 32 denek vardır. Katılımcıların yaş aralığı : 30-70.

Metodoloji

Rastgele, kontrollü, derecelendiren kişi açısından kör etkililik çalışması. Denekler 1 hafta boyunca süren arınma döneminden sonra ilk inceleme değerlendirmesine katıldılar. Ürün yüze ve boyuna 12 hafta boyunca günde 2 kez uygulanmıştır. Uygulama başlangıç vizitinde denetim altında yapılmıştır. Klinik değerlendirmeler 0,2,4,8 ve 12. haftalarda yürütülmüştür. Denekler, klinik olarak yüzdeki ve boyundaki leke ve pigmentasyon izleri için ayrı derecelendirilmiştir.

Sonuç

Bi-Oil yaşlı ciltlerdeki leke ve pigmentasyon izlerinin iyileşmesinde etkilidir. 4 hafta sonunda yüzdeki ve boyundaki parametreler için istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. 12 hafta sonunda Bi-Oil uygulanan deneklerin %86’sının yüzlerindeki cilt lekelerinde, %71’inin yüzündeki pigmentasyon izlerinde, %69’unun boynundaki cilt lekelerinde ve %60’ının boynundaki pigmentasyon izlerinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gözlemlenmiştir.