Çatlak izleri çalışması, 2010

Deney merkezi

Uygulamalı dermatalojik araştırma enstitüsü, Proderm, Hamburg, Almanya

Amaç

Çatlak izlerinin görünümünü iyileştirmede Bi-Oil’in etkinliğini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: 38 farklı etnik kökenden gelen kadın katılımcı. Katılımcıların yaş aralığı: 18-65. Çatlak izlerinin oluşum sebepleri: değişken (hamilelik sonrası, kilo alma veya ergenlikte hızlı büyüme). Çatlak izlerinin bulunduğu yerler: karın, baldır ve kalça bölgesi

Metodoloji

Çift kör, rastgele ve placebo (yalancı ilaç) kontrollü. Deneklerin izleri birbirine benzer izler olarak seçilmiştir veya yara büyüklüklerinin karşılaştırma yapmaya uygun olmalarına dikkat edilmiştir. Ürün 8 hafta boyunca günde iki kez, başka hiçbir ek masaj uygulanmadan, yalnızca belirlenen bölgeye uygulanmıştır. Uygulama düzenli aralıklarla gözetmen denetimi altında yapılmıştır. Değerlendirmeler 0, 2, 4 ve 8. haftada yapılmıştır. Deneklerin yara izlerindeki gelişimler Hasta ve Gözlemci Yara İzleri Değerlendirme Ölçeği (POSAS) tarafından tanımlanan farklı yara izi parametreleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Bi-Oil çatlak izlerinin görünümünü iyileştirmede etkilidir. Deneklerin %95’i yalnızca 2 haftada (15 gün) istatiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşmıştır. 8 hafta sonra (57. gün) deneklerin %100’ünde 2 haftada gözlemlenenin iki katından fazla iyileşme gözlenmiştir. Deneklerin çatlak izlerindeki gelişimler Hasta ve Gözlemci Yara İzleri Değerlendirme Ölçeği (POSAS) tarafından tanımlanan farklı parametreler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.