Çatlak izleri araştırması, 2005

Deney merkezi

Güney Afrika Tıp Üniversitesi Fotobiyografi Laboratuvarı

Amaç

Bi-Oil’in çatlak izleri görünümünü iyileştirmedeki etkisini gözlemlemek.

Örnek

Denekler: 20 kadın katılımcı. Katılımcıların yaş aralığı: 18 - 55. Çatlak izlerinin bulunduğu bölge: karın bölgesi.

Metodoloji

Tek-kör (değerlendirici) rastgele ve kontrollü. Denek içi kıyaslamaya elverecek eşli çalışma tasarımı. Denekler çift taraflı karın çatlağına sahip. Deney, bölgenin yarısına uygulanmıştır. Ürün, hedeflenen bölgeye 12 hafta boyunca günde iki kez uygulanmıştır. Uygulama düzenli aralıklarla gözetmen denetimi altında yapılmıştır. Değerlendirmeler 0, 2, 4 ve 8. haftada yapılmıştır.

Sonuç

Bi-Oil nesnel ve öznel değerlendirmelere göre çatlak izleri görünümünü iyileştirmiştir. Deneklerin %50’sinde 8 haftada iyileşme gözlemlenmiştir.