Hassas cilt testi, 2006

Deney merkezi

Future Cosmetics, Pretoria, South Africa.

Amaç

Hassas cilde sahip olanlarda Bi-Oil’in cilt irritasyonuna neden olup olmadığının değerlendirilmesi.

Örnek

Denekler: 21 katılımcı. Yaş aralığı: 18-65 Seçim kriteri: Hassas cilde sahip olduğu bilinen katılımcılar seçilerek hassas cilde sahip olduklarını doğrulayan laktik asitle pozitif kontrole tabi tutulmuştur.

Metodoloji

Rastgele ve kontrollü. Değerlendirme yapılan 3 bölge: Deiyonize su uygulanan bölge (negatif kontrol), Bi-Oil uygulanan bölge ve Sodyum Loril Sülfat %1’lik çözelti uygulanan bölge (pozitif kontrol-ciltte irritasyona sebep olan madde). Test ürünler üst kol içine uygulanmıştır ve 24 saat sonra temizlenmiştir. Gözlemlenen ciltteki reaksiyonlar uygulamadan 24, 48, 72 ve 96 saat sonra kaydedildi. Gözlemlerde dermatologlar yer aldı. Ciltteki reaksiyonlar 0-4 skalasında değerlendirilmiştir. (0-hiç reaksiyon yok ve 4 yoğun kırmızılık).

Sonuç

Bi-Oil hassas cilde sahip tüm deneklerde irritasyona neden olmayan bir ürün olarak değerlendirildi. Hiçbir denekte Bi-Oil’e karşı advers reaksiyon yaşanmadı. Bi-Oil 96 saatlik periyodda 0.03 değerinde reaksiyon değerine sahiptir. Deiyonize suya göre (negatif kontrol) daha iyi performans göstermiştir.