Yara izleri hakkındaki çalışma, 2010

Deney merkezi

Uygulamalı dermatalojik araştırma enstitüsü, Proderm, Hamburg, Almanya

Amaç

Yara izlerinin görünümünü iyileştirmede Bi-Oil’in etkisini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: Farklı etnik kökenlere sahip 36 kadın katılımcı. Katılımcıların yaş aralığı: 18- 65. Yara izlerinin yaşı: 3 yıl öncesine kadar oluşmuş tüm yara izleri. Yara izlerinin bulunduğu bölgeler: karın, bacak, kol, boyun, diz, gövde, üst gövde.

Metodoloji

Çift kör, rastgele ve placebo (yalancı ilaç) kontrollü. Deneklerin izlerinin birbirlerine benzer izler olmasına dikkat edildi veya yara izlerinin büyüklüğü yarısına uygulama yapılacak, yarısına yapılmayacak ve sonrasında denek içi kıyaslanmaya uygun olacak şekilde seçilmiştir. Ürün 8 hafta boyunca günde iki kez, başka hiçbir ek masaj uygulanmadan hedeflenen bölgeye uygulanmıştır. Uygulama düzenli aralıklarla gözetmen denetimi altında yapılmıştır. Değerlendirmeler 0, 2, 4 ve 8. haftalarda yapılmıştır. Deneklerin yara izlerindeki gelişimler Hasta ve Gözlemci Yara İzleri Değerlendirme Ölçeği (POSAS) tarafından tanımlanan farklı yara izi parametreleri göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Bi-Oil yara izlerinin görünümünü iyileştirmekte etkilidir. Yalnızca 2 hafta (15 gün) sonra deneklerin %66’sında belirgin olacak şekilde istatiksel olarak anlamlı sonuçlar alınmıştır. 8 haftanın sonunda (57 gün) deneklerin %92’sinde gelişme gözlemlenmiştir. Araştırma süresi boyunca Hasta ve Gözlemci Yara İzleri Değerlendirme Ölçeği (POSAS)’nde sürekli bir gelişme gözlemlenmiştir.