Yara izleri hakkındaki çalışma, 2005

Deney merkezi

Güney Afrika Tıp Üniversitesi Fotobiyoloji Laboratuvarı.

Amaç

Yara izlerinin görünümünü iyileştirmede Bi-Oil’in etkinliğini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: 24 katılımcı, 22 kadın ve 2 erkek. Katılımcıların yaş aralığı: 18-60. Yara izlerinin yaşı: 3 yıl öncesine kadar oluşmuş tüm yara izleri. Yara izi tipi: hafif yanıklardan ameliyat gerektiren yara izlerine kadar. (12 adet majör yara izi, 14 adet minör yara izi, 1 katılımcının üç farklı yara izi bölgesi mevcuttur).

Metodoloji

Tek kör, rastgele ve placebo (yalancı ilaç) kontrollü. Denek içi kıyaslamaya elverecek eşli çalışma tasarımı. Deneklerin izlerinin birbirlerine benzer izler olmasına dikkat edildi veya yara izlerinin büyüklüğü yarısına uygulama yapılacak, yarısına yapılmayacak şekilde seçilmiştir. Ürün, 12 hafta boyunca günde iki kez, başka hiçbir ek masaj uygulanmadan, yalnızca hedeflenen bölgeye uygulanmıştır. Uygulama düzenli aralıklarla gözetmen denetimi altında yapılmıştır. Değerlendirmeler 0, 4, 8 ve 12. haftalarda yapılmıştır.

Sonuç

Bi-Oil nesnel ve öznel değerlendirmelere göre yara izlerinin görünümünü iyileştirmekte etkili bulunmuştur. Deneklerin %65’inde 4 haftalık bir sürecin sonunda yara izlerinin görünümünde iyileşme gözlemlenmiştir.