Nemsiz cilt çalışması, 2011

Deney merkezi

Güney Afrika Tıp Üniversitesi Fotobiyoloji Laboratuarı.

1. Çalışma

Amaç

Bi-Oil’in tek uygulamada stratum corneum2un (SC) bariyer etkisini ve nemlenmeyi iyileştirmeye etkisini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: Farklı etnik kökenlerden 40 kadın katılımcı. Test bölgesi: Test ürünü tüm deneklerin üst kol içine uygulandı.

Metodoloji

Birincil ölçü olarak Corneometer yardımıyla ciltteki nemliliğin değerlendirilmesi, ikincil olarak Vapometer ile bariyer fonksiyonunun değerlendirilmesi. Katılımcılar üst kol içi bölgesinde ölçümler yapılmadan 2 saat önce sabunla yıkadılar. Baz ölçümler yapılmıştır. Tüm deneklerin önkol bölgelerinin farklı noktalarına Bi-Oil ve referans yağ uygulanmıştır. Uygulamanın hemen ardından ve 2 saat sonrasında ürünler ciltten temizlenmeden önce ve sonra ölçümler tekrarlanmıştır.Tüm ölçümlerde ürün uygulanmamış kontrol bölgesi için de ölçümler yapılmıştır.

Sonuç

İlk uygulama sonrasında, hiç ürün uygulanmayan bölgeyle kıyaslandığında Bi-Oil ve referans yağın uygulandığı bölgede transepidermal su kaybının azaldığı gözlenmiştir. Ürünün ciltten arındırılmasından önceki 2 saat içerisinde her iki ürün için cildin nem tutma kapasitesini artırdığı gözlenmiştir. 2 saat sonrasında ürünler ciltten temizlendikten sonra, Bi-Oil referans yağa göre nemi ve dolayısıyla da cilt nemini daha fazla artırarak transepidermal su kaybın değerlerini daha fazla yükseltmiştir.

2. Çalışma

Amaç

Günde iki kez uygulanan Bi-Oil’in kuru ciltleri nemlendirmede performansını ve rahatlatma etkisini değerlendirmek.

Örnek

Denekler: 25 Kafkas katılımcı. Test bölgesi: Ürünler tüm deneklerin alt - dış bacak bölgesine uygulanmıştır.

Metodoloji

7 günlük periyod boyunca kuru cildi indüklemek için sabun kullanılmıştır. Bi-Oil ve referans yağ günde iki kez uygulandı. 1. ve 3. günlerde cilt değerlendirmesi yapılmıştır. Görsel değerlendirmeler, 2 kat büyütme sağlayan lamba kullanılarak eğitimli değerlendirici tarafından yapılmıştır. Tüm değerlendirmelerde uygulama yapılmamış test bölgesi de gözlemlenmiştir.

Sonuç

Hem Bi-Oil hem de referans yağ, uygulama yapılmayan duruma göre cildin kuruluğunda iyileşme sağlamıştır. Bi-Oil 3. günde istatistiksel olarak daha iyi bir performans göstermiştir. Bi-Oil’in uygulandığı cilt bölgelerindeki görünümün iyileşme gösterdiği ve ürünün kuru cildi rahatlatmasındaki etkinliği doğrulanmıştır.