Akne izi çalışması, 2012

Deney merkezi

Dermatoloji Departmanı, Peking Üniversitesi, First Hastahane, Pekin, Çin.

Amaç

Yüzdeki sivilce izlerinin görünümünü iyileştirmede Bi-Oil’in etkinliğini Çinli denekler üzerinde değerlendirmek.

Örnek

Denekler: 44 Çinli denek, yeni oluşmuş sivilce lekelerine sahip (1 yıldan az). Bi-Oil uygulanan birimde 32 denek varken, Bi-Oil uygulanmayan bölümde 12 denek yer aldı. Katılımcıların yaş aralığı: 14-30.

Metodoloji

Rastgele, kontrollü, derecelendirme yapan kişi açısından kör etkinlik çalışması. Denekler 1 haftalık arınma dönemlerini takiben değerlendirilmeye alınmıştır. Ürün 10 hafta boyunca günde iki kez uygulanmıştır. Uygulama düzenli aralıklarla gözetmen denetiminde yapılmıştır. 0, 4, 8 ve 10. haftalardaki değerlendirmeler aşağıdaki gibi sonuçlandı: Küresel Yara İzi Skoru (GSS) araştırmacı tarafından değerlendirilmesi, sivilce yara izi renginin, kızarıklığın ölçülmesi, komedon sayılarının belgelenmesi ve bir dermatolog tarafından inflamatuar lezyonların belirlenmesi. Deneklere her ziyarette özdeğerlendirme anketleri doldurtulmuştur.

Sonuç

Klinik derecelendirilme sonucunda Bi-Oil’in sivilce ve kızarıklık izlerinde gözle görülür bir iyileşmeye ve cildin daha aydınlık olmasına da destek olduğu gözlemlemiştir. Özdeğerlendirme anketi sonuçlarına göre deneklerin %84’ünden fazlası yara izlerinin renginde iyileşme gözlemlemiştir. %90’ından fazlası ise sivilce izlerinde iyileşme gözlemlemiştir. Akne sayımı ve sebum ölçüm sonuçları Bi-Oil kullanmanın sivilcelerde ya da sebum salgısında artışa sebep olmadığını göstermiştir.