การศึกษาผิวแตกลาย, 2010

ศูนย์ทดสอบ

สถาบัน โปรเดิร์ม เพื่อการวิจัยทางผิวหนัง, เมืองฮัมเบอร์ค ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือน ผิวแตกลาย

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 38 คน หลากหลายเชื้อชาติ อายุระหว่าง 18-65 ปี มีสาเหตุหลากหลาย (หลังตั้งครรภ์ น้ำหนักเพิ่มขึ้น หรือ ช่วงเปลี่ยนจากวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่) บริเวณที่เกิดผิวแตกลายหน้าท้อง สะโพก และต้นขา

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ทั้งอาสาสมัครและผู้ประเมินไม่ทราบว่าอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มใด (Double-blind)อาสาสมัครจะต้องมีรอยแตกลายขนาดใหญ่พอที่จะ ให้มีการทาผลิตภัณฑ์ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบในบุคคลคนเดียวกัน ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ไม่มีการนวดเพิ่มเติมบริเวณที่ทา การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมิน กระทำในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ สัปดาห์ที่ 8 โดยประเมินตาม ตัวชี้วัดความแตกต่างจองแผลเป็นที่ได้ระบุไว้ใน แบบประเมินรอยแผลเป็นโดยอาสาสมัครและผู้สังเกตุ (POSAS)

ผล

ไบโอ-ออยล์ มีประสิทธิผลในการลดเลือนรอยแตกลายให้ดูจางลง มีผลทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ว่า เพียง 2 สัปดาห์ (15 วัน) หลังจากทา ร้อยละ 95 ของอาสาสมัครเห็นความเปลี่ยนแปลง หลังจากการทา 8 สัปดาห์ (วันที่ 57) ร้อยละร้อย ของอาสาสมัคร เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ มากกว่า 2 เท่าของผลที่เห็นในสัปดาห์ที่ 2.