การศึกษาในผิวแตกลาย, 2005

ศูนย์ทดสอบ

โฟโต้ไบโอโลยี่ แลบบอราทอรี่ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ แห่งประเทศแอฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือน ผิวแตกลาย

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 20 คน อายุระหว่าง 18-55 ปี มีผิวแตกลายบริเวณหน้าท้อง

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยอาสาสมัครไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด (Single-blind) โดยให้มีการประเมินเปรียบเทียบผลในตัวอย่างรายเดียวกันโดยที่ ตัวอย่างจะต้องมีรอยแตกลายกระจายตัวเพียงพอที่จะแบ่งการทาผลิตภัณฑ์เพียงครึ่งบริเวณ โดย ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมิน กระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และ สัปดาห์ที่ 12.

ผล

ไบโอ-ออยล์ ช่วยลดเลือนรอยแตกลายให้ดูจางลง ทั้งโดยการประเมินจากอาสาสมัครและโดยผู้ประเมิน ร้อยละ. 50 ของอาสาสมัคร บันทึกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 8.