การศึกษาแผลเป็น, 2010

ศูนย์ทดสอบ

สถาบัน โปรเดิร์ม เพื่อการวิจัย ทางผิวหนัง เมืองฮัมเบอร์ก ประเทศเยอรมัน

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือนรอยแผลเป็น

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร เพศหญิง 36 คนจากหลายเชื้อชาติโดยมีอายุระหว่าง 18-65 ปี โดยมี แผลเป็นที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ หรือเกิดมาแล้วไม่เกิน 3 ปี บริเวณที่เป็นแผลเป็น: หน้าท้อง แขน ขา ลำคอ หัวเข่า ลำตัว ร่างกายส่วนบน

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองแบบสุ่มตัวอย่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ทั้งอาสาสมัครและผู้ประเมินไม่ทราบว่าอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มใด (Double-blind) อาสาสมัครจะต้องมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่พอที่จะ ให้มีการทาผลิตภัณฑ์ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบในบุคคลคนเดียวกัน ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ไม่มีการนวดเพิ่มเติมปริเวณที่ทา การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมิน กระทำในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4 และ สัปดาห์ที่ 8 โดยประเมินตาม ตัวชี้วัดความแตกต่างจองแผลเป็นที่ได้ระบุไว้ใน แบบประเมินรอยแผลเป็นโดยคนไข้ และผู้สังเกตุ (POSAS)

ผล

ไบโอ-ออยล์ มีประสิทธิผลในการลดเลือนรอยแผลเป็นให้ดูจางลง มีผลทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ ว่า เพียง 2 สัปดาห์ (15 วัน) หลังจากทา ร้อยละ 66 ของอาสาสมัครเห็นผลอ หลังจากการทา 8 สัปดาห์ (วันที่ 57) ร้อยละ 92 ของอาสาสมัคร เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ เกือบ 3 เท่าของผลที่เห็นในสัปดาห์ที่ 2.