การทดสอบผลการใช้ต่อ รอยแผลเป็น 2005

ศูนย์ทดสอบ

โฟโต้ไบโอโลยี่ แบบอราทอรี่ แห่ง มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ประเทศแอฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือนรอยแผลเป็น

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร เพศหญิง 22 คน เพศชาย 2 คนโดยมีอายุระหว่าง 18-60 ปี โดยมี แผลเป็น:ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ หรือเกิดมาแล้วไม่เกิน 3 ปี ชนิดของแผลเป้น มีตั้งแต่ แผลไหม้เล็กน้อย ถึงแผลเป็นจากากรผ่าตัด (12 คนมีแผลเป็นจากแผลผ่าตัดใหญ่ 14 คนมีแผลเป้นจากแผลผ่าตัดเล็ก-อาสาสมัคร 1 คน มีแผลเป็น 3 ตำแหน่ง)

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดสอบแบบสุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยอาสาสมัครไม่ทราบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มใด (Single-blind) โดย ให้มีการประเมินเปรียบเทียบผลในตัวอย่างรายเดียวกันโดยที่ ตัวอย่างจะต้องมีขนาดของแผลเป็นใหญ่พอที่จะให้สามารถทาผลิตภัณฑ์เพียงครึ่งของรอยแผลเป็น โดย ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมิน กระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และ สัปดาห์ที่ 12.

ผล

ไบโอ-ออยล์ ช่วยลดเลือนรอยแผลเป็นให้ดูจางลง ทั้งโดยการประเมินจากอาสาสมัครและโดยผู้ประเมิน ร้อยละ. 65 ของอาสาสมัคร เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสัปดาห์ที่ 4.