การศึกษาในกลุ่มผิวเสื่อมสภาพ, 2011

ศูนย์ทดสอบ

โทมัส เจ สตีเฟ่น แอนด์ แอสโซซิเอท อิงค์, เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษาที่ 1 หน้าและคอ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ เมื่อใช้ในผู้หญิงที่มีปัญหาผิวเสื่อมสภาพ ในระดับน้อยถึงปานกลาง จากการถูกแสงแดด บริเวณใบหน้าและลำคอ

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 67 คน หลากหลายเชื้อชาติ ประเมินทางการแพทย์ว่าผิวเสื่อมในระดับน้อยถึงปานกลาง จากการถุกแสงแดด บริเวณใบหน้าและลำคอ แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ออยล์ 35 คน และไม่ได้รับ ไบโอ-ออยล์ 32 คน อายุระหว่าง 30-70 ปี

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองโดย สุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ผู้ให้คะแนนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าอาสาสมัครคนใดอยู่กลุ่มใด (efficacy grader-blinded). ผู้ร่วมทดสอบ เข้าร่วมการคัดกรองในเบื้องต้น และตามด้วยระยะพัก 1 สัปดาห์. ทาผลิตภัณฑ์บริเวณใบหน้าและลำคอ วันละ 2 ครั้ง เป้นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดุแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมินกระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และสัปดาห์ที่ 12 อาสาสมัครมีการแยกแยะสีผิวไม่สม่ำเสมอบริเวณหน้าและลำคอรวมทั้งรอยด่างดำ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ ผิวหน้าโดยรวม ริ้ว รอย ตีนกา จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอ ความหยาบกระด้าง/เรียบเนียน ประเมินด้วยสายคา และประเมินด้วยการสัมผัส ความกระชับและความผ่องใส

ผล

ไบโอ-ออยล์ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผิวพรรณที่ถูกแสงแดดดีขึ้นทั้งใบหน้าและลำคอ ภายหลังการทา 8 สัปดาห์ มีข้อมูลทางสถิติให้ผลชัดเจนว่าได้ผล ภายหลังการทา 12 สัปดาห์ ร้อยละ 94 ของอาสาสมัครที่ทาไบโอ-ออยล์ เห็นการเปลี่ยนแปลงทีดีขึ้นของผิวหน้าโดยรวม อย่างชัดเจน และ ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครที่ทาไบโอ-ออยล์ เห็นการเปลี่ยนแปลงทีดีขึ้นอย่างชัดเจนของผิวโดยรวม บริเวณลำคอ

การศึกษาที่ 2 ลำตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ เมื่อใช้ทาผิวบริเวณลำตัวช่วงบน น่อง และแขน โดยผู้หญิงที่มีปัญหาผิวเสื่อมสภาพ ในระดับน้อยถึงปานกลาง จากการถูกแสงแดด

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ผู้หญิง 67 คน หลากหลายเชื้อชาติ ประเมินทางการแพทย์ว่าผิวเสื่อมในระดับน้อยถึงปานกลาง จากการถุกแสงแดด บริเวณใบหน้าและลำคอ แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ไบโอ-ออยล์ 35 คน และไม่ได้รับ ไบโอ-ออยล์ 32 คน อายุระหว่าง 30-70 ปี

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองโดย สุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ผู้ให้คะแนนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าอาสาสมัครคนใดอยู่กลุ่มใด (efficacy grader-blinded).อาสาสมัครผ่านการคัดกรองในเบื้องต้น และมีระยะพัก 1 สัปดาห์ ทาผลิตภัณฑ์บริเวณลำตัว น่อง และแขน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดุแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมินกระทำในสัปดาห์ที่ 0, 2, 4, 8 และสัปดาห์ที่ 12 ,มีการแบ่งอาสาสมัครตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยแยกประเมิน ลำตัว น่อง และ ขา โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ โดยพิจารณา ภาพรวม ผิวหยาบกร้าน แห้งตึง ผิวเป็นขุย ความหยาบกระด้าง/เรียบเนียน ทั้งประเมินด้วยสายคา และประเมินด้วยการสัมผัส

ผล

ไบโอ-ออยล์ ช่วยให้สภาพผิวโดยรวมบริเวณลำตัว ที่เสื่อมจากการถูกแสงแดด ดีขึ้น หลังจากการใช้ 4 สัปดาห์เห้นผลที่ดีขึ้น ในทุกการประเมินทางการแพทย์ และภายหลังการใช้ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 89 ของอาสาสมัครที่ทา ไบโอ-ออยล์ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผิวบริเวณลำตัว น่อง และ แขน