การศึกษาในกรณีรอยแผลเป็นจากสิว, 2012

ศูนย์ทดสอบ

แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปักกิ่ง, ปักกิ่ง ประเทศจีน

วัตถุประสงค์

เป้นการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ไบโอ-ออยล์ ในการลดเลือนรอยแผลเป็นจากสิว ในกล่มตัวอย่าง คนจีน

อาสาสมัคร

อาสาสมัคร ชาวจีน 44 ราย มีแผลเป้นจากสิวที่เพิ่งเกิดหรือไม่เกิน 1 ปี โดยอาสาสมัคร 32 คนได้รับไบโอ-ออยล์ ไปทา และ อาสาสมัคร 12 คน ได้รับยาหลอกไปทา อายุของอาสาสมัครอยู่ระหว่าง 14-30 ปี.

ระเบียบวิธีวิจัย

การทดลองโดย สุ่มตัวอย่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยที่ผู้ให้คะแนนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ทราบว่าอาสาสมัครคนใดอยู่กลุ่มใด (efficacy grader-blinded) ผู้ร่วมทดสอบ เข้าร่วมการคัดกรองในเบื้องต้น และตามด้วย ระยะพัก 1 สัปดาห์. ทาผลิตภัณฑ์วันละ 2 ครั้ง เป้นเวลา 10 สัปดาห์ การทาอยู่ภายใต้การกำกับดุแลอย่างสม่ำเสมอ การประเมินกระทำในสัปดาห์ที่ 0, 4, 8 และสัปดาห์ที่ 10 โดยการประเมิน โดย ใช้ แบบประเมินปริมาณรอยแผลเป็น (GSS) โดย ผุ้วิจัย, การวัดสีของรอยแผลเป็นจากสิว / รอยแดงจากการใช้เครื่อง chromameter,การวัดระดับไขมันโดยเครื่อง sebumeter, มีการบันทึกจำนวนคอมิโดน และ การอักเสบ โดยแพทย์ผิวหนัง. อาสาสมัครทำแบบทดสอบความพึงพอใจทุกครั้ง

ผล

การประเมินผลทางคลินิก ไบโอ-ออยล์ ใช้ได้ผลดีที่สุดในการลด รอยแดงจากสิว และทำให้ผิวโดยรวมดูผ่องใส ผลจากการประเมินโดยผู้ใช้เอง ร้อยละ 84 ของผู้ใช้พบความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของ รอยแผลเป็นจากสิว ร้อยละ 90 พบว่าสีของแผลเป็นดูจางลง จากการนับจำนวน คอมิโดนและการวัดค่าความมัน พบว่าการใช้ ไบโอ-ออยล์ไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิวหรือเพิ่มการผลิตไขมันแต่อย่างใด.