สีผิวไม่สม่ำเสมอ

สีผิวไม่สม่ำเสมอเกิดจากการผลิตเมลานินในร่างกายที่ผิดปกติ ซึ่งอ าจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกเช่นการสัมผัสกับแสงแดดเป็นเวลานานหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับผิวขาวที่มีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ปัจจัยภายในก็อาจเป็นสาเหตุได้เช่นกัน เช่น การผันผวนของฮอร์โมนซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์ ระยะหมดประจำเดือน หรือการทานยาคุมกำเนิด Bi-Oil นั้นมีส่วนช่วยในการปรับสภาพของสีผิวไม่สม่ำเสมอให้ดีขึ้น

ทา Bi-Oil ลงบนบริเวณที่สีผิวไม่สม่ำเสมอ วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน Bi-Oil ไม่มีส่วนประกอบที่ช่วยป้องกันแสงแดด ควรรอให้ Bi-Oil ซึมสู่ผิวหนังก่อนทาครีมกันแดด

ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปตามบุคคล