ผิวแตกลาย

เมื่อร่างกายมีการขยายอย่างรวดเร็วมากกว่าเดิมจนผิวหนังไม่สามารถจะขยายตัวเข้ามาครอบคลุมได้ทัน เนื้อเยื่อของผิวหนังจะเกิดการฉีกขาดขึ้นภายในและหลังจากที่การฉีกขาดนั้นมีการรักษาตัวแล้วก็จะเกิดเป็นแผลเป็นขึ้น โดยแผลเป็นในลักษณะนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนพื้นผิวของผิวหนังในลักษณะของรอยแตกลาย

โอกาสในการเกิดผิวแตกลายจะแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของผิว เชื้อชาติ อายุ การรับประทานอาหาร และความชื้นของผิวหนัง ผู้มีแนวโน้มที่จะมีผิวแตกลายได้แก่ หญิงมีครรภ์ นักเพาะกาย วัยรุ่นที่ร่างกายอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างเฉียบพลัน และผู้ที่ประสบกับการมีน้ำหนักร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผิวแตกลายมีลักษณะที่คงทนถาวร ดังนั้น แม้ว่า Bi-Oil จะสามารถช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของรอยแตกลายให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถลบรอยแตกลายให้หายไปหมดได้

นวด Bi-Oil ที่บริเวณรอยแตกลายในลักษณะหมุนวน วันละ 2 ครั้ง ใช้ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน เริ่มใช้ในเดือนที่ 4 ของการตั้งครรภ์บนบริเวณซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดเป็นรอยแตกลายเช่น หน้าท้อง เต้านม แผ่นหลังช่วงล่าง สะโพก บั้นท้ายและต้นขา

ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปตามบุคคล