แผลเป็น

แผลเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาแผลของร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผิวหนังมีการผลิตคอลลาเจนออกมามากเกินไปในบริเวณที่เกิดบาดแผล โดยแผลเป็นที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวในหลายช่วงด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามแผลเป็นมักจะมีลักษณะที่คงทนถาวร Bi-Oil เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับช่วยปรับปรุงสภาพของแผลเป็นให้ดีขึ้น แม้จะไม่สามารถทำการลบรอยแผลเป็นให้หายไปหมดได้

นวด Bi-Oil ที่บริเวณรอยแผลเป็นในลักษณะหมุนวน ใช้ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน ในกรณีเป็นรอยแผลเป็นใหม่ จะสามารถทา Bi-Oil ได้ต่อเมื่อแผลหายแล้ว ไม่ควรทาผลิตภัณฑ์บนผิวหนังที่มีแผลเปิด

ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปตามบุคคล