Studie på ojämn hudton, 2011

Testcenter

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Målsättning

Utvärdering av Bi-Oils effekt för att förbättra ojämn hudton och ojämn (fläckig) pigmentering hos kvinnor med mild till måttlig åldrad hud på ansikte och hals.

Prov

Testpersoner: 67 kvinnliga deltagare (av varierande ursprung) med mild till måttlig åldrad hud på ansikte och hals. Gruppen behandlade med Bi-Oil inkluderade 35 försökspersoner och antalet i gruppen med icke aktivt behandlade var 32 stycken. Deltagarnas ålder: 30 till 70.

Metodik

Randomiserad, kontrollerad, enkel blind (utvärderare) studie Försökspersonerna deltog i en initial utvärdering, följt av 1 veckas wash-out period. Produkten applicerades 2 gånger per dag under 12 veckor. Första behandlingen genomfördes under överinseendeav utvärderande personal. Klinisk utvärdering genomfördes under vecka 0, 2, 4, 12. Separat utvärdering för ansikte och hals gällande hudton och pigmentering.

Resultat

Bi-Oil är effektiv när det gäller att förbättra ojämn hudton och ojämn eller/och fläckig igmentering på (solskadad) åldrande hud. Efter 4 veckors behandling kunde statistiskt signifikanta resultat konstateras både vad gäller ansikte och nacke. Statistiskt signifikant förbättring konstaterades efter 12 veckor då 86% av försökspersonerna i Bi-Oil gruppen hade fått en förbättrad hudton i ansiktet och 71% förbättring av utseendet på pigmenteringen i ansiktet. Vidare konstaterades att 69% visade signifikanta förbättringar av den ojämna hudtonen i nacken samt 60% av försökspersonerna förbättring av den flammiga/ojämna/fläckiga pigmenteringen i nacken.