Studie på ojämn hudton, 2005

Testcenter

Photobiology Laboratory vid Medical University of South Africa.

Målsättning

Att utreda vilken effekt Bi-Oil kan ha med hänsyn till förbättring av utseendet hos ojämn hudton.

Prov

Testpersoner: 30 kvinnliga deltagare av varierande ursprung. Deltagarnas ålder: 18 till 55. Pigmenteringstyp: hudfläckar i ansiktet.

Metodik

Enkelblind (utvärderare), randomiserad och kontrollerad. Ihopparad studiedesign för jämförelse mellan testpersoner. Testpersonerna hade bilateral pigmentering. Studiedesign: halva ansiktet/hals. Produkten applicerades två gånger dagligen under 12 veckor på det angripna området. Applikationen utfördes under övervakning vid regelbundna intervaller. Utvärderingarna utfördes vid 0, 4, 8 och 12 veckor.

Resultat

Bi-Oil förbättrade den ojämna hudtonens utseende på både ljusa och mörka hudtyper. 93% av testpersonerna registrerade ett förbättrat utseende vid 6 veckor. Läkare observerade en likvärdig förbättring hos både ljusa och mörka hudtyper från vecka 0 till 8. Läkare observerade en större förbättring på mörk hy från vecka 8 till 12.