Bristningstest, 2005

Testcenter

Photobiology Laboratory vid Medical University of South Africa.

Målsättning

Att utreda vilken effekt Bi-Oil har när det gäller att förbättra utseendet hos bristningar.

Prov

Testpersoner: 20 kvinnliga deltagare. Deltagarnas ålder: 18 till 55. Bristningarnas placering: mage.

Metodik

Enkelblind (utvärderare), randomiserad och kontrollerad. Parallell studiedesign för jämförelse mellan testpersoner. Testpersonerna hade bilaterala bristningar på magen. Produkten applicerades två gånger dagligen under 12 veckor på det aktuella området. Applikationen utfördes under övervakning vid regelbundna intervaller. Utvärderingarna utfördes vid 0, 4, 8 och 12 veckor.

Resultat

Bi-Oil förbättrade bristningarnas utseende vid både objektiva och subjektiva utvärderingar. 50% av testpersonerna registrerade ett förbättrat utseende vid 8 veckor.