Användarundersökning, ärr, 2002

Testcenter

Ayton-Moon, Somerset, Storbritannien.

Målsättning

Betygsätta Bi-Oils förmåga att förbättra utseendet hos ärr, i en användarundersökning med 82 personer.

Prov

Testpersoner: 82 deltagare inkluderande vuxna och barn. Ärrens ålder: nybildade till äldre än 10 år. Ärrtyper: upphöjda, platta och intryckta ärr, från mindre brännskador och skrubbsår till kirurgiska ärr. Ärrens placering: varierande.

Metodik

Produkten applicerades 3 gånger dagligen under 4 veckor. Deltagarna instruerades att massera i cirkelrörelser till dess att produkten absorberats helt. Intervjuerna utfördes efter 0, 2 och 4 veckors behandling. Deltagarna betygsatte den uppmärksammade förbättringen på en skala mellan 1-9 (där 1 motsvarade “ingen förbättring” och 9 motsvarade “stor förbättring”).

Resultat

82 % av deltagarna rapporterade en förbättring av ärrens utseende efter 4 veckor.