Ärrstudie, 2010

Testcenter

proDERM-institutet för tillämpad dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland.

Målsättning

Att utvärdera effektiviteten hos Bi-Oil vid förbättring av ärr.

Prov

Testpersoner: 36 kvinnliga deltagare av varierande ursprung. Deltagarnas ålder: 18 till 65. Ärrens ålder: nybildade till 3 år gamla. Ärrens placering: mage, ben, arm, hals, knä, bål, överkropp.

Metodik

Dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Testpersonerna hade matchande ärr eller ett tillräckligt stort ärr för att möjliggöra behandling av halva ärret och göra en intraindividuell jämförelse. Produkten applicerades två gånger dagligen i 8 veckor, ingen extra massage utfördes på det behandlade området. Applicering utfördes under övervakning vid regelbundna intervaller. Utvärderingarna utfördes vid 0, 2, 4 och 8 veckor. Olika ärrparametrar enligt definitioner i Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) utvärderades.

Resultat

Bi-Oil är effektivt när det gäller att förbättra ärrens utseende. Ett statistiskt märkbart resultat efter bara 2 veckor (dag 15) kunde noteras hos 66 % av testpersonerna. Efter 8 veckor (dag 57) noterades förbättringar hos 92 % av testpersonerna, och det rörde sig om en nästan tredubbel förbättring i jämförelse med efter 2 veckor. En kontinuerlig förbättring av POSAS under studiens varaktighet.