Ärrtest, 2005

Testcenter

Photobiology Laboratory vid Medical University of South Africa.

Målsättning

Att utvärdera med vilken effekt Bi-Oil kan förbättra utseendet hos ärr.

Prov

Testpersoner: 24 deltagare, 22 kvinnliga och 2 manliga. Deltagarnas ålder: 18 till 60. Ärrens ålder: nybildade till 3 år gamla. Ärrtyper: från små brännskador till kirurgiska ärr (12 stora ärr, 14 mindre ärr - 1 deltagare hade tre ärrområden).

Metodik

Enkelblind (utvärderare), randomiserad och kontrollerad. Ihopparad studiedesign för jämförelse mellan testpersoner. Testpersonerna hade matchande ärr eller ett tillräckligt stort ärr för att kunna applicera produkt på halva ärret. Produkten applicerades två gånger dagligen under 12 veckor på det angripna området. Applikationen utfördes under övervakning vid regelbundna intervaller. Utvärderingarna utfördes vid 0, 4, 8 och 12 veckor.

Resultat

Bi-Oil förbättrade ärrens utseende vid både objektiva och subjektiva utvärderingar. 65 % av testpersonerna registrerade ett förbättrat utseende vid utvärdering efter 4 veckor.