Ocklusiv studie, 2008

Testcenter

Test utfört av Prof. Dr. J Wiechers vid Rigano Laboratories, Milano, Italien.

Målsättning

Utvärdera om Bi-Oil demonstrerar en liknande ocklusiv nivå i jämförelse med vernix caseosa. (Vernix caseosa, den cremevita och klibbiga biofilm som omger en baby i livmodern, betraktas av kosmetiska forskare som den “gyllene standarden” inom hudåterfuktning tack vare dess idealiska ocklusiva nivå.)

Metodik

Kända kvantiteter vatten placerades i koppar övertäckta med ett semipermeabelt membran vid namn Vitro-Skin™, vilket imiterar ytegenskaperna hos människohud. Vernix caseosa och Bi-Oil applicerades på membranet och därefter uppmättes vattenförlusten i koppen under en viss tid. Detta jämfördes med mängden vattenförlust utan produkt på membranet. Vattenångans överföringshastighet för varje produkt beräknades och uttrycktes i g/m²/h.

Resultat

Bi-Oil uppvisade en ocklusiv nivå som var mycket lik vernix caseosa; Bi-Oil registrerade 23,5 och vernix caseosa 27,2.