Studie på uttorkad hud, 2011

Testcenter

Photobiology Laboratory of the Medical University of South Africa.

Studie 1

Målsättning

För att utvärdera effekten av (en) /single applicering av Bi-Oil och produktens förmåga att förbättra hornlagrets (stratum corneum) barriärfunktion och återfuktningsförmåga.

Prov

Försökspersoner: 40 kvinnor av varierande ursprung. Produkten applicerades på underarmens undersida (volara sida) på försökspersonerna.

Metodik

Primär bedömning av hudens återfuktning med en corneometer, Sekundär bedömning av barriärfunktionen med hjälp av vapometer. Två timmar innan utvärdering genomfördes tvättning med tvål på deltagarnas underarmar. Utvärdering av återfuktning och barriärfunktion gjordes innan applicering. Bi-Oil samt referensolja applicerades därefter på undersidan på underarmen hos försökspersonerna. Utvärdering genomfördes ånyo omedelbart efter applicering samt efter 2 timmar, denna mätning både med applicerat hudparti samt efter rengöring av huden.

Resultat

Omedelbart efter applicering reducerades överhudens fuktavgivning (transepidermal vattenförlust, TEWL) jämfört med kontrollgruppen (icke behandling). Hudens förmåga att bibehålla fukt ökade i båda försöksgrupperna under tiden oljorna var applicerade. 2 timmar efter rengöring av hudområdena i de två grupperna gjordes nya mätningar av TEWL. Bi-Oil gruppen visade då ett ytterligare högre värde på TEWL i jämförelse med kontrollgruppen vilket indikerade en ökad fuktighetsbevarande effekt.

Studie 2

Målsättning

För att bedöma effekten av Bi-Oils fuktgivande egenskaper och lindrig av torr hy vid applicering 2 gånger dagligen.

Prov

Försökspersoner: 25 kvinnliga kaukasiska deltagare. Produkten applicerades på yttre vaden hos försökspersonerna.

Metodik

För att framkalla torr hud användes tvål under en 7 dagars period. Bi-Oil samt en referensolja applicerades 2 gånger per dag. Visuell utvärdering av huden genomfördes dag 1 samt dag 2. Bedömning utfördes av erfaren utvärderare med (2x förstoringslampor) belyst lupp x 2. Utvärdering genomfördes även på obehandlad hud.

Resultat

Både Bi-Oil och referensoljan minskade torrheten på huden jämfört med det icke behandlade området. Bi-Oil var statistiskt överlägsen dag 3. Significant förbättring gällande hudens utseende på det behandlade området och Bi-Oil påvisade mycket effektiv lindring av torr hy.