Studie på åldrande hud, 2011

Testcenter

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, United States of America.

Studie 1: ansikte och nacke

Målsättning

Att utvärdeera effekten av Bi-Oil på kvinnor med mild till moderat åldrad hud i ansikte och nacke.

Prov

Försökspersoner: 67 kvinnor (av varierande ursprung) med milda till måttliga åldersförändringar i huden i ansikte och nacke. I den behandlade gruppen med Bi-Oil ingick 35 kvinnor och i den icke behandlade gruppen 32 kvinnor. Kvinnorna var i åldrarna 30 till 70 år.

Metodik

Randomiserad, kontrollerad, enkel blind (utvärderare) studie. Försökspersonerna deltog i en initial utvärdering följt av 1 veckas wash-out period. Produkten applicerades i ansikte och nacke 2 gånger per dag under 12 veckor. Första behandlingen genomfördes under överinseende av utvärderande personal. Klinisk utvärdering efter vecka 0, 2, 4, 8 och 12 veckor. Nacke och ansikte utvärderades separat hos försökspersonerna. Följande effektparametrar bedömdes: Allmänutseende, fina linjer i huden, djupa rynkor, ojämn/fläckig pigmentering, ojämn hudton, hudens utseendemässiga strävhet, hudens kännbara jämnhet, hudens utseende vad gäller fasthet och utstrålning.

Resultat

Bi-Oil är visad effektiv för att förbättra utseendet på åldrad hud i ansikte och på hals. Resultatet efter 8 veckors behandling var en statistiskt signifikant förbättring för samtliga utvärderade effektparametrar. Efter 12 veckors behandling med Bi-Oil visade 94% en statistiskt signifikant utseendeförbättring av ansikte och 80% statistiskt förbättring av halsens utseende.

Studie 2: kropp

Målsättning

För utvärdering av Bi-Oil och dess effekt på mild till måttligt åldrad hud på dekolletage, underben och armar.

Prov

Försökspersoner: 67 kvinnliga deltagare (av varierande ursprung) med mild till måttlig åldrad hud på ansikte och hals. I den behandlade gruppen med Bi-Oil ingick 35 kvinnor och i den icke behandlade gruppen 32 kvinnor. Kvinnorna var i åldrarna 30 till 70 år.

Metodik

Randomiserad, kontrollerad, enkel blind (utvärderare) studie. Försökspersonerna deltog i en initial utvärdering följt av 1 veckas wash-out period. Produkten applicerades på dekolletage, underben och armar 2 gånger per dag under 12 veckor. Första behandlingen genomfördes under överinseende av utvärderande personal. Klinisk utvärdering genomfördes vecka 0, 4, 8 samt efter vecka 12. Décolletage, underben och armar utvärderades separat hos försökspersonerna. Följande parametrar undersöktes: Hudens allmänna utseende, visuella ojämnheter i huden, hudens utseendemässiga strävhet, jämnhet och struktur.

Resultat

Bi-Oil är effektiv för att förbättra det övergripande utseendet på åldrande/åldrad hud. Resultatet efter 4 veckors behandling var en statistiskt signifikant förbättring för samtliga utvärderade effektparametrar. Efter 12 veckors behandling med Bi-Oil visade 89% en statistiskt signifikant förbättring av det allmänna utseendet på décolletage, underben och armar.