Acne-ärr studie, 2012

Testcenter

Dept. of Dermatology, Peking University First Hospital, Beijing, China.

Målsättning

En explorativ studie för utvärdering av Bi-Oil och dess effekt på utseendet på ärr efter acne i ansiktet.

Prov

Testpersoner: 44 deltagare med nybildade ärr från acne i ansiktet (< än 1 år gamla). Gruppen behandlade med Bi-Oil inkluderade 32 försökspersoner och antalet i gruppen med icke aktivt behandlade var 12 stycken. Deltagarnas ålder: 14 - 30 år.

Metodik

Randomiserad, kontrollerad, enkel blind (utvärderare) studie. Försökspersonerna deltog i en initial utvärdering, följt av 1 veckas wash-out period. Produkten applicerades 2 gånger per dag under 10 veckor. Behandlingen genomfördes under överinseende av testpersonal enligt ett i förväg bestämt tidsintervall. Utvärdering efter 0, 4, 8 samt 10 veckors behandling. Utvärdering innefattade Global scarring score (GSS), bedömning av färgton/rodnad med hjälp av chomameter, mätning av talgnivåer med hjälp av sebumeter. Läkare dokumenterade antal komedoner (pormaskar) samt inflammatoriska lesioner. Försökspersonerna bedömde även själva parametrar vid varje utvärderingsbesök.

Resultat

Bästa resultat vid den kliniska utvärderingen var Bi-Oils möjlighet att reducera och bleka rödaktiga ärr från acne (jämn ärrvävnad utan upphöjningar). Generellt blev skinnet ljusare efter applicering. Resultatet av enkäten för självutvärdering visade att 84% av försökspersonerna upplevde en generell förbättring av ärren från acne och 90% upplevde en förbättring av färgen på ärren. Mätresultat av utbredning av acne samt produktion av talg från huden visade att användning av Bi-Oil inte förvärrar acne eller ökar produktionen av talg.