Absorptionsstudie, 2011

Testcenter

proDERM Institute for Applied Dermatological Research, Hamburg, Germany.

Studie 1

Målsättning

För att utvärdering graden av absorption av Bi-Oil efter en standardiserad applicering och inarbetning i huden.

Prov

Försökspersoner: 22 erfarna bedömare (21 kvinnor, 1 man). Produkten applicerades på underarmens undersida (volara sida) på försökspersonerna.

Metodik

Dubbelblind, randomiserad, kontrollerad studie. Bi-Oil samt en referensolja applicerades på förbestämda hudavsnitt på underarmens undersida (volara sidan). Härefter genomfördes 100 schemalagda rörelser med specifik hastighet. Bedömning gjordes därefter av produkternas absorptionsförmåga genom att använda en 5 gradig skala från mycket långsam absorption till mycket snabb absorption. Sebumeter användes för bedömning av mängden olja på huden, denna bedömning genomfördes vid två olika tidpunkter, före applicering och 2 minuter efter applicering av produkterna.

Resultat

Absorptionen av Bi-Oil bedömdes som mycket snabb av majoriteten (77,3%) av erfarna utvärderare. Detta verifierades genom sebumeter. Andra genomförda mätningen visade att kvarvarande mängd Bi-Oil på huden var signifikant mindre än jämfört med referensoljan.

Studie 2

Målsättning

För att bedöma graden av absorberad Bi-Oil efter en standardiserad applicering och inarbetning i huden.

Prov

Försökspersoner: 100 deltagare (97 kvinnliga och 3 manliga). Produkten applicerades på underarmens undersida (volara sida) på försökspersonerna.

Metodik

Dubbelblind, randomiserad och kontrollerad studie. Bi-Oil samt en referensolja applicerades på utvalda hudavsnitt på underarmens undersida (den volara sidan) på respektive försöksperson. Oljorna inarbetades i huden under 1 minut av varje försöksperson. Deltagarna rankade därefter absorptionen på en 5 gradig skala från mycket långsam absorption till mycket snabb absorption.

Resultat

Absorptionen av Bi-Oil bedömdes antingen som mycket snabb eller snabb av försökspersonerna.