Ojämn hudton

Ojämn hudton uppstår vid en inkonsekvent produktion av melanin i kroppen. Detta fenomen kan utlösas av externa orsaker, som t.ex. överdriven solexponering eller vid användning av uppljusande hudprodukter av dålig kvalitet; eller av interna orsaker, t.ex. hormoniella förändringar till följd av graviditet, klimakterium eller P-piller. Bi-Oil bidrar till att förbättra utseendet hos en ojämn hudton.

Bi-Oil ska appliceras på angripna områden, två gånger dagligen i minst 3 månader. Bi-Oil innehåller ingen solskyddsfaktor. Om du använder solskyddsfaktor ska den appliceras först då Bi-Oil har absorberats helt.

Resultatet är individuellt och varierar från person till person.