Studija na strijama, 2010.

Studijski centar

Institut za primenjena dermatološka istraživanja proDERM, Hamburg, Nemačka

Cilj

Proceniti efikasnost ulja Bi-Oil u poboljšanju izgleda strija.

Uzorak

Ispitanici: 38 učesnika ženskog pola različitog porekla. Starost učesnika: od 18 do 65 godina. Uzroci strija: različiti (posledica trudnoće, povećanja težine ili naglog rasta u pubertetu). Mesta pojave strija: stomak, butine i kukovi.

Metodologija

Dvostruko slepa, randomizovana i placebo kontrolisana. Ispitanici su imali odgovarajuće strije ili strije dovoljnih dimenzija da je bilo moguće primenjivati sredstvo na polovini strije i vršiti poređenje na ispitaniku. Proizvod je nanošen dva puta dnevno tokom 8 nedelja, pri čemu na ciljnom području nije obavljana dodatna masaža. Nanošenje je obavljano pod nadzorom i u pravilnim intervalima. Procene su obavljane u 0, 2, 4. i 8. nedelji. Procenjivani su različiti ožiljni parametri, kako je definisano na Skali za procenu ožiljka pacijenta i posmatrača (Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS)).

Rezultat

Bi-Oil je efikasan za poboljšanje izgleda strija. Statistički značajan rezultat nakon samo 2 nedelje (15. dan) bio je prisutan kod 95% ispitanika. Nakon 8 nedelja (57. dan), 100% ispitanika pokazalo je poboljšanje, uz stepen poboljšanja više nego dvostruko veći u odnosu na period nakon dve nedelje tretmana. Stalno poboljšanje na skali POSAS tokom trajanja studije.