Studija na ožiljcima, 2010.

Studijski centar

Institut za primenjena dermatološka istraživanja proDERM, Hamburg, Nemačka

Cilj

Proceniti efikasnost ulja Bi-Oil na poboljšanje izgleda ožiljaka.

Uzorak

Ispitanici: 36 učesnika ženskog pola različitog porekla. Starost učesnika: od 18 do 65 godina. Starost ožiljka: novonastali ožiljci, do najviše 3 godine starosti. Lokalizacije ožiljka: stomak, noga, ruka, vrat, koleno, trup, gornji deo tela.

Metodologija

Dvostruko slepa, randomizovana i placebo kontrolisana. Ispitanici su imali odgovarajuće ožiljke ili ožiljke dovoljnih dimenzija da je bilo moguće primenjivati sredstvo na polovini ožiljka i vršiti poređenje na ispitaniku. Proizvod je nanošen dva puta dnevno tokom 8 nedelja, pri čemu na ciljnom području nije obavljana dodatna masaža. Nanošenje je obavljano pod nadzorom i u pravilnim intervalima. Procene su obavljane u 0, 2, 4. i 8. nedelji. Procenjivani su različiti parametri, kako je definisano na Skali za procenu ožiljka pacijenta i posmatrača (Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS)).

Rezultat

Bi-Oil je efikasan za poboljšanje izgleda ožiljaka. Statistički značajan rezultat nakon samo 2 nedelje (15. dan) bio je prisutan kod 66% ispitanika. Nakon 8 nedelja (57. dan), 92% ispitanika pokazalo je poboljšanje, uz stepen poboljšanja gotovo trostruko veći u odnosu na period nakon dve nedelje. Stalno poboljšanje na skali POSAS tokom trajanja studije.