Studija na koži koja stari, 2011.

Studijski centar

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Teksas, Sjedinjene Američke Države

Studija 1: lice i vrat

Cilj

Proceniti efikasnost ulja Bi-Oil kada ga koriste žene sa blago do umereno fotooštećenom (zrelom) kožom na licu i vratu.

Uzorak

Ispitanici: 67 učesnika ženskog pola (različitog porekla) sa klinički dijagnostikovanim blagim do umerenim fotooštećenjem na licu i vratu. Terapijska grupa tretirana uljem Bi-Oil obuhvatala je 35 ispitanika, a grupa bez tretmana 32 ispitanika. Starost učesnika: od 30 do 70 godina.

Metodologija

Randomizovana, kontrolisana studija, slepa za ocenjivača efikasnosti. Ispitanici su učestvovali u početnoj proceni na skriningu, nakon koje je sledio 1-nedeljni "period ispiranja" (eliminacije potencijalnog prisustva bilo kog proizvoda u koži). Proizvod je nanošen dva puta dnevno tokom 12 nedelja na lice i vrat. Nanošenje je obavljano pod nadzorom na osnovnoj poseti. Kliničke procene su obavljane u 0, 2, 4, 8. i 12. nedelji. Ispitanici su klinički gradirani zasebno za lice i vrat za sledeće parametre efikasnosti: opšti izgled, sitne bore, grube bore, nejednaka pigmentacija, neujednačen ten, vizuelna hrapavost/glatkost, taktilna hrapavost/glatkost, zategnutost, te sjaj (nedostatak sjaja) kože.

Rezultat

Bi-Oil je efikasan za poboljšanje opšteg izgleda fotooštećene (zrele) kože na licu i vratu. Nakon 8 nedelja postignut je statistički značajan rezultat za sve klinički gradirane parametre efikasnosti. Posle 12 nedelja, 94% ispitanika u terapijskoj grupi tretiranoj uljem Bi-Oil pokazalo je statistički značajno poboljšanje opšteg izgleda na licu, a 80% ispitanika statistički značajno poboljšanje opšteg izgleda na vratu.

Studija 2: telo

Cilj

Proceniti efikasnost ulja Bi-Oil kada ga koriste žene sa blago do umereno fotooštećenom (zrelom) kožom na dekolteu, potkolenici i podlaktici.

Uzorak

Ispitanici: 67 učesnika ženskog pola (različitog porekla) sa klinički utvrđenim blagim do umerenim fotooštećenjem na licu i vratu. Terapijska grupa tretirana uljem Bi-Oil obuhvatala je 35 ispitanika, a grupa bez tretmana 32 ispitanika. Starost učesnika: od 30 do 70 godina.

Metodologija

Randomizovana, kontrolisana studija, slepa za ocenjivača efikasnosti. Ispitanici su učestvovali u početnoj proceni na skriningu, nakon koje je sledio 1-nedeljni "period ispiranja" (eliminacije potencijalnog prisustva bilo kog proizvoda u koži). Proizvod je nanošen dva puta dnevno tokom 12 nedelja na dekolte, potkolenice i podlaktice. Nanošenje je obavljano pod nadzorom na osnovnoj poseti. Kliničke procene su obavljane u 0, 2, 4, 8. i 12. nedelji. Ispitanici su klinički gradirani zasebno za dekolte, potkolenice i podlaktice za sledeće parametre efikasnosti: opšti izgled, smežurana tekstura, suvoća/ljuspanje, vizuelna hrapavost/glatkost, te taktilna hrapavost/glatkost.

Rezultat

Bi-Oil je efikasan za poboljšanje opšteg izgleda fotooštećene (zrele) kože na telu. Nakon 4 nedelje postignut je statistički značajan rezultat za sve klinički gradirane parametre efikasnosti. Posle 12 nedelja, 89% ispitanika u grupi tretiranoj uljem Bi-Oil pokazalo je statistički značajno poboljšanje opšteg izgleda na dekolteu, potkolenicama i podlakticama.