Studija apsorpcije, 2011.

Studijski centar

Institut za primenjena dermatološka istraživanja proDERM, Hamburg, Nemačka.

Studija 1

Cilj

Proceniti brzinu apsorpcije ulja Bi-Oil nakon standardizovanog nanošenja i utrljavanja.

Uzorak

Ispitanici: 22 obučena ocenjivača (21 ženskog i 1 muškog pola). Mesto ispitivanja: ispitivani proizvodi nanošeni su na unutrašnju stranu podlaktice svih ocenjivača.

Metodologija

Dvostruko slepa, randomizovana i kontrolisana studija. Bi-Oil i referentno ulje nanošeni su na različita mesta na unutrašnjoj strani podlaktice svih ocenjivača. Ocenjivači su izveli 100 kružnih pokreta definisanom brzinom. Ocenjivači su zatim ocenjivali apsorpciju proizvoda na skali od 5 poena, čije su se stavke kretale od „vrlo spora apsorpcija“ do „vrlo brza apsorpcija“. Merenja sebometrom, kojima se procenjuje količina ulja na koži, obavljana su u dve vremenske tačke - pre nanošenja, a zatim dva minuta nakon nanošenja proizvoda.

Rezultat

Većina (77,3%) obučenih ocenjivača procenila je mogućnost upijanja ulja Bi-Oil u kožu kao „vrlo brzu“ ili „brzu“. Ova ocena je potvrđena merenjem instrumentima, pri čemu su rezultati sa sebometra u drugoj vremenskoj tački pokazala da je, u poređenju sa referentnim uljem, količina ulja Bi-Oil zaostala na koži znatno manja.

Studija 2

Cilj

Proceniti brzinu apsorpcije ulja Bi-Oil nakon standardizovanog nanošenja i utrljavanja.

Uzorak

Ispitanici: 100 učesnika (97 žena i 3 muškarca). Mesto ispitivanja: ispitivani proizvodi nanošeni su na unutrašnju stranu podlaktice svih učesnika.

Metodologija

Dvostruko slepa, randomizovana i kontrolisana studija. Bi-Oil i referentno ulje nanošeni su na različita mesta na unutrašnjoj strani podlaktice svih učesnika. Svaki od učesnika je utrljavao ispitivani proizvod po 1 minut. Učesnici su zatim ocenjivali apsorpciju proizvoda na skali od 5 poena, čije su se stavke kretale od „vrlo spora apsorpcija“ do „vrlo brza apsorpcija“.

Rezultat

Većina (72%) učesnika procenila je mogućnost upijanja ulja Bi-Oil u kožu kao „vrlo brzu“ ili „brzu“.