Студија на неуједначеном тену, 2011.

Студијски центар

Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Тексас, Сједињене Америчке Државе

Циљ

Проценити ефикасност уља Био-Оил на побољшање изгледа неуједначеног тена и неједнаке пигментације када га користе жене са благо до умерено фотооштећеном (зрелом) кожом на лицу и врату.

Узорак

Испитаници: 67 учесника женског пола (различитог порекла) са клинички дијагностикованим благим до умереним фотооштећењем на лицу и врату. Терапијска група третирана уљем Био-Оил обухватала је 35 испитаника, а група без третмана 32 испитаника. Старост учесника: од 30 до 70 година.

Методологија

Рандомизована, контролисана студија, слепа за оцењивача ефикасности. Испитаници су учествовали у почетној процени на скринингу, након које је следио 1-недељни "период испирања" (елиминације потенцијалног присуства било ког производа у кожи). Производ је наношен два пута дневно током 12 недеља на лице и врат. Наношење је обављано под надзором на основној посети. Клиничке процене су обављане у 0, 2, 4, 8. и 12. недељи. Испитаници су клинички градирани засебно за лице и врат на неуједначен тен и неједнаку пигментацију.

Резултат

Био-Оил је ефикасан за побољшање изгледа неуједначеног тена и неједнаке пигментације код фотооштећене (зреле) коже. Након 4 недеље, за оба параметра на лицу и врату постигнут је статистички значајан резултат. После 12 недеља, 86% испитаника у групи третираној уљем Био-Оил показала је статистички значајно побољшање неуједначеног тена на лицу, 71% испитаника неједнаке пигментације на лицу, 69% неуједначеног тена на врату, те 60% неједнаке пигментације на врату.