Студија на стријама, 2005.

Студијски центар

Фотобиолошка лабораторија Медицинског Универзитета Јужне Африке.

Циљ

Проценити ефикасност уља Био-Оил у побољшању изгледа стрија.

Узорак

Испитаници: 20 испитаника женског пола. Старост учесника: од 18 до 55 година. Места појаве стрија: стомак.

Методологија

Једноструко слепа (са процењивачем), рандомизована и контролисана студија. Упарени дизајн студије омогућава поређење на испитанику. Испитанице су имале обостране трбушне стрије, што је омогућило дизајн студије на једној половини трбуха. Производ је наношен два пута дневно током 12 недеља на циљано подручје. Наношење је обављано под надзором и у правилним интервалима. Процене су обављане у 0, 4, 8. и 12. недељи.

Резултат

Био-Оил је побољшао изглед стрија и у објективним и субјективним проценама. 50% испитаника забележило је побољшање изгледа након 8 недеља.