Испитивање осетљиве коже, 2006.

Студијски центар

Future Cosmetics, Преторија, Јужна Африка.

Циљ

Испитати да ли Био-Оил изазива иритацију коже код испитаника са осетљивом кожом.

Узорак

Испитаници: 21 учесник. Старост учесника: од 18 до 65 година. Критеријуми одабира: одабрани су испитаници са познатом осетљивошћу коже, а затим изложени позитивној контроли (млечној киселини) како би се потврдио статус осетљиве коже.

Методологија

Рандомизована и контролисана студија. Процењивана су 3 подручја: подручје на које је наношена дејонизована вода (негативна контрола), подручје на које је наношен Био-Оил, као и подручје на које је наношен 1% раствор натријум-лаурил-сулфата (позитивна контрола - познати иритант коже). Испитивани производи наношени су путем фластера на унутрашњу страну подлактице и уклањани након 24 часа. Вршена је процена стања коже и реакције су бележене 24, 48, 72 и 96 сати након примене. Током процена био је присутан дерматолог. Реакције на кожи оцењиване су на скали од 0 - 4 (при чему 0 означава одсуство реакције, а 4 јако црвенило).

Резултат

Утврђено је да Био-Оил није иритант код испитаника са осетљивом кожом. Ниједан испитаник није доживео нежељене реакције на Био-Оил. Био-Оил је имао просечну вредност реакције од 0,03 током периода од 96 сати. Био-Оил је имао бољи учинак од дејонизоване воде (негативна контрола).