Студија на ожиљцима, 2010.

Студијски центар

Институт за примењена дерматолошка истраживања проДEРМ, Хамбург, Немачка

Циљ

Проценити ефикасност уља Био-Оил на побољшање изгледа ожиљака.

Узорак

Испитаници: 36 учесника женског пола различитог порекла. Старост учесника: од 18 до 65 година. Старост ожиљка: новонастали ожиљци, до највише 3 године старости. Локализације ожиљка: стомак, нога, рука, врат, колено, труп, горњи део тела.

Методологија

Двоструко слепа, рандомизована и плацебо контролисана. Испитаници су имали одговарајуће ожиљке или ожиљке довољних димензија да је било могуће примењивати средство на половини ожиљка и вршити поређење на испитанику. Производ је наношен два пута дневно током 8 недеља, при чему на циљном подручју није обављана додатна масажа. Наношење је обављано под надзором и у правилним интервалима. Процене су обављане у 0, 2, 4. и 8. недељи. Процењивани су различити параметри, како је дефинисано на скали за процену ожиљка пацијента и посматрача (Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS)).

Резултат

Био-Оил је ефикасан за побољшање изгледа ожиљака. Статистички значајан резултат након само 2 недеље (15. дан) био је присутан код 66% испитаника. Након 8 недеља (57. дан), 92% испитаника показало је побољшање, уз степен побољшања готово троструко већи у односу на период након две недеље. Стално побољшање на скали ПОСАС током трајања студије.