Студија на ожиљцима, 2005.

Студијски центар

Фотобиолошка лабораторија Медицинског Универзитета Јужне Африке.

Циљ

Проценити ефикасност уља Био-Оил за побољшање изгледа ожиљака.

Узорак

Испитаници: 24 учесника, 22 жене и 2 мушкарца. Старост учесника: од 18 до 60 година. Старост ожиљка: новонастали ожиљци, до највише 3 године старости. Типови ожиљака: у распону од мањих опекотина до хируршких ожиљака (12 великих ожиљака, 14 малих ожиљака - 1 учесник је имао три ожиљна места).

Методологија

Једноструко слепа (са процењивачем), рандомизована и контролисана студија. Упарени дизајн студије омогућава поређење на испитанику. Испитаници су имали одговарајуће ожиљке или ожиљке довољних димензија да је било могуће примењивати средство на половини ожиљка. Производ је наношен два пута дневно током 12 недеља на циљано подручје. Наношење је обављано под надзором и у правилним интервалима. Процене су обављане у 0, 4, 8. и 12. недељи.

Резултат

Био-Оил је побољшао изглед ожиљака и у објективним и субјективним проценама. 65% испитаника забележило је побољшање изгледа након 4 недеље.