Производња

Био-Оил се производи у складу са цГМП-ом (тренутна Добра произвођачка пракса) како то предвиђа Светска Здравствена Организација. Сви састојци се испитују на присуство страних материјала и микробиолошку неисправност пре производње и узорак из сваке серије производа се лабораторијски испитује, а затим чува и прати током периода од пет година.

Сва паковања уља Био-Оил могу се рециклирати, а сви папирни материјали имају потврду усклађености са стандардима одрживог управљања шумским ресурсима.

Током производње уља Био-Оил не настају штетне емисије, опасан отпад и отпадне воде.