Študija neenakomerne polti, 2005

Raziskovalna ustanova

Fotobiološki laboratorij Medicinske fakultete Južne Afrike

Cilj

Oceniti učinkovitost Bi-Oil v izboljšanju videza neenakomerne polti.

Vzorec

Preiskovanci: 30 žensk različnih etnićčnih pripadnosti. Starost udeleženk: 18 do 55 let. Tip hiperpigmentacije: melasma na obrazu.

Metodologija

Randomizirana, nadzorovana, enojno slepa (raziskovalec) študija. Poseben tip študije (»paired«) omogoča intrasubjektno primerjavo. Preiskovanke so imele bilateralno hiperpigmentacijo, kar je omogočilo primerjavo med obema deloma obraza/vratu. Nanos izdelka dvakrat dnevno na ciljno območje v trajanju 12 tednov. Nanos izveden pod nadzorom v rednih časovnih presledkih. Ocena opravljena v tednu 0, 4, 8 in 12.

Rezultat

Bi-Oil je izboljšal videz neenakomerne polti pri svetlih in temnih tipih kože. 93% preiskovank je opazilo izboljšanje videza v šestem tednu. Raziskovalci so opazili enako izboljšanje pri svetlih in temnih tipih kože od prvega do osmega tedna. Od osmega do dvanajstega tedna so opazili večje izboljšanje pri temnih tipih kože.