Proizvodnja

Bi-Oil je izdelan v skladu s cGMP (current Good Manufacturing Practice = Trenutna dobra proizvodna praksa), ki jo določa Svetovna zdravstvena organizacija. Pred proizvodnjo so vse sestavine testirane za potvorbo ali mikrobiološko kontaminacijo in vzorec vsake proizvodne serije se testira v laboratoriju, zadrži in opazuje še pet let.

Embalažo Bi-Oil je mogoče v celoti reciklirati, papir pa ima certifikat skladnosti s praksami trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

V proizvodnji Bio Oil ne nastajajo škodljivi izpusti, nevarni odpadki ali odpadna voda.