Štúdie nerovnakého odtieňa pokožky, 2011

Výskumné centrum

Thomas J. Stephens & partneri, Inc., Texas, Spojené štáty americké.

Cieľ

Posúdiť účinnosť Bi-Oilu v rámci zlepšenia vzhľadu nerovnakého odtieňa pokožky a pigmentových škvŕn pri používaní u žien s mierne až stredne ťažko slnkom poškodenou (starnúcou) pokožkou na tvári a krku.

Testovanie

Osoby: 67 účastníčok (rôznych národnostných príslušností) s klinicky stanoveným miernym až stredne ťažkým poškodením slnkom na tvári a krku. Bunková liečba Bi-Oilom zahŕňala 35 osôb a liečbu nepodstúpilo 32 osôb. Vek účastníčok: 30 až 70.

Metodológia

Radomizovaný, kontrolovaný, slepý pokus. Osoby sa zúčastnili počiatočného skríningového hodnotenia, po ktorom nasledovalo týždenné obdobie vymývania. Produkt bol aplikovaný na tvár a krk dvakrát denne po dobu 12 týždňov. Aplikácia bola vykonávaná pod dohľadom pri základnej návšteve. Hodnotenie bolo vykonávané po 0, 4, 8 a 12 týždňoch. Osoby boli klinicky klasifikované podľa nerovnakého odtieňa pokožky na tvári a krku a pigmentových škvŕn.

Výsledok

Bi-Oil je účinný v rámci zlepšenia vzhľadu nerovnakého odtieňa pokožky a pigmentových škvŕn na slnkom poškodenej (starnúcej) pokožky. Po 4 týždňoch sa dosiahlo štatisticky významného výsledku na tvári aj krku. Po 12 týždňoch 86% osôb zúčastňujúcich sa bunkovej liečby Bi-Oilem ukázalo štatisticky významné zlepšenie u nerovnakého odtieňa pokožky na tvári, u 71% osôb bolo preukázané zlepšenie pigmentových škvŕn na tvári, u 69% osôb zlepšenie nerovnakého odtieňa pokožky na krku a u 60% osôb zlepšenie pigmentových škvŕn na krku.